Dodržování předpisů

Dodržování předpisů

Společnost BBG Limited obchodující pod názvem BlackBull Markets je společností s ručením omezeným založenou a registrovanou podle seychelského práva, s číslem společnosti 857010-1 a sídlem na adrese JUC Building, Office F7B, Providence Zone 18, Mahe, Seychely. Společnost je oprávněna poskytovat investiční služby a podléhá regulaci Úřadu pro finanční služby na Seychelách (Financial Services Authority in Seychelles, dále jen “FSA”) pod licenčním číslem SD045.


Kromě toho dodržujeme přísnou politiku proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT), abychom zajistili, že naše makléřská společnost bude ve všech obchodních postupech postupovat eticky a nadstandardně.

Ve společnosti BlackBull Markets neustále usilujeme o dodržování vysokých standardů. Jsme přesvědčeni, že to pomáhá zajistit transparentnost vůči klientům.

Obchodní kultura společnosti BlackBull Marketsse vyznačuje vysokým standardem chování a provozních norem, které jako společnost vášnivě dodržujeme. Dobře sestavený rámec dohledu, který aktivně chrání obchodníky a nařizuje opatření poskytovatelům služeb, je pro každou finanční společnost nezbytný.

Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)

Jako seychelský subjekt podávající zprávy o AML/CFT máme zákonnou povinnost podávat zprávy o našich postupech a politikách v oblasti AML/CFT orgánu FSA. Spadáme pod seychelský zákon o boji proti praní peněz a financování terorismu (2020) a všechny naše zásady se snaží tyto požadavky splnit.

  • Abychom si udrželi nadstandardní postupy v oblasti dodržování předpisů, podstupujeme pravidelné audity a revize AML/CFT od nezávislých společností. Účastníme se také odborných školení pro náš tým, abychom pochopili a mohli uplatňovat vhodné postupy, které se od nás očekávají.
  • Všechny transakce klientů jsou monitorovány naším týmem v rámci trvalého úsilí o dodržování našeho závazku udržovat proaktivní systém AML/CFT.

Ochrana osobních údajů

Vaše soukromé údaje a právo na soukromí jsou chráněny a dodržovány našimi zásadami ochrany osobních údajů a právními závazky. Informace o klientech nebudou prodávány ani sdíleny s jinými stranami za žádných okolností, kromě těch, které jsou uvedeny v těchto zásadách.

Kromě zákonných požadavků považujeme za svou povinnost zachovávat maximální bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Proto byly zavedeny zásady a elektronická ochranná opatření, aby byly údaje o spotřebitelích důsledně chráněny.

Máte-li jakékoli dotazy k výše uvedeným oddílům o dodržování předpisů, neváhejte se obrátit na náš přátelský tým. Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy týkající se našeho programu a zásad dodržování předpisů.

Join Now