จะเพิ่ม Stop Loss และ Take Profit ใน MT5 ได้อย่างไร?

Updated on กุมภาพันธ์ 2, 2024

การตั้งค่า Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) ในการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดความเสี่ยง และควรรวมอยู่ในกลยุทธ์การซื้อขายส่วนใหญ่ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา SL และ TP ในทุกตำแหน่งเสมอ


การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ใน MT5 สามารถทำได้ในหน้าต่างคำสั่งซื้อใหม่ขณะเปิดสถานะใหม่ หรือหลังจากเปิดการซื้อขายแล้ว 

ตั้งค่า SL และ TP สำหรับการซื้อขายใหม่ #

 • เปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อใหม่เพื่อทำการซื้อขายใหม่ 
 • ป้อนราคา SL และ TP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่องที่เกี่ยวข้อง 
 • กรอกขนาดปริมาณของคุณแล้วทำการสั่งซื้อ 
 
หยุดการขาดทุนและทำกำไร

ตั้งค่า SL และ TP สำหรับการซื้อขายที่มีอยู่ #

การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit สำหรับการซื้อขายที่มีอยู่ใน MT5 สามารถทำได้ 2 วิธี: 

 1. โดยการดับเบิลคลิกที่การซื้อขายในหน้าต่างการซื้อขาย และแก้ไขจุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 1. โดยการลากระดับ Stop Loss และ Take Profit บนกราฟโดยตรง 
 

การใช้แท็บการค้า 

ไปที่แท็บการซื้อขายเพื่อแสดงการซื้อขายทั้งหมดที่คุณเปิด รวมถึงขนาด หยุดการขาดทุน จุดทำกำไร และราคาเข้าสำหรับการซื้อขายทุกครั้ง 

ในกรณีที่ไม่พบแท็บ Trade เลย ให้กด CTRL + t เพื่อเปิดขึ้นมา 

จากนี้ไป: 

 • วางเมาส์เหนือการซื้อขายที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกขวา 
 • เลือก “แก้ไขหรือลบ” 
 
หยุดการขาดทุนและทำกำไร


หลังจากที่หน้าต่างคำสั่งปรากฏขึ้น ให้กรอกจุดหยุดขาดทุนหรือจุดทำกำไรใหม่ในช่องที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิก “แก้ไข…”  


หยุดการขาดทุนและทำกำไร


จากนั้นคุณจะเห็นระดับ SL และ TP ที่คุณตั้งไว้ในแท็บการค้า 


หยุดการขาดทุนและทำกำไร

การใช้แผนภูมิ #

แทนที่จะใช้แท็บการค้า คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขระดับ SL หรือ TP ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยตรงบนแผนภูมิ  

 • เพื่อตั้งค่า  SL และ TP คลิกเส้นประบนแผนภูมิที่กำหนดตำแหน่งเข้าของคุณ แล้วลาก SL และ TP ไปยังระดับที่ถูกต้อง
 
หยุดการขาดทุนและทำกำไร

 
 • ในกรณีของภาพประกอบด้านบน คุณสามารถดูตำแหน่งบนกราฟ “ขาย 0.5 ที่ 0.67222”
 • หากคุณลากคำสั่งขายขึ้นไป  เอสแอล  จะถูกตั้งค่าและหากคุณลากลงมา TP จะถูกตั้งค่า และในทางกลับกันสำหรับคำสั่งซื้อ
 • จากนั้น คุณสามารถดำเนินการแก้ไข SL และ TP บนแผนภูมิได้โดยการคลิกลากเส้นประสีแดง TP และ SL หากคุณต้องการ
 
หยุดการขาดทุนและทำกำไร
Did this answer your question?
Join Now